Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wystawa z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Etno wiosna

Dzień kota

Witamy w naszej szkole

Cicha noc...

Cicha noc...

Jesienna wystawa "Drzewo"

PRZEDSZKOLE

1 września 2021 roku rozpoczyna się 11 rok funkcjonowania przedszkola przy naszym Ośrodku. Przedszkole powstało z potrzeby zaopiekowania się dziećmi, które potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
Jesteśmy przedszkolem publicznym, prowadzimy bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie wychowania przedszkolnego i zatrudniamy nauczycieli posiadających określone przepisami kwalifikacje.
Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina – Miasto Świnoujście.
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 8 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 8 lat. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
Dzieci są przyjmowane w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Przyjmujemy dzieci:

 1.  z autyzmem,
 2. z zespołem Aspergera, 
 3. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 5. niewidzące i niedowidzące,
 6. niesłyszące i niedosłyszące, 
 7. z niepełnosprawnością sprzężoną.

Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Indywidualne Programy Terapeutyczne (IPET), które są ustalane przez zespół nauczycieli przedszkola dla każdego dziecka. Realizujemy program wychowania przedszkolnego "Nowi Tropiciele". Korzystamy z podręczników i kart pracy "Nowi Tropiciele" ( Wydawnictwo WSiP)
W przedszkolu są również realizowane programy ogólnopolskie takie jak:

 • „Bezpieczne przedszkole”
 • „Program profilaktyki higieny jamy ustnej”,
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 • „Śniadanie daje moc”,
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  „W Świecie Montessori”.

Dodatkowo za zgodą rodziców dzieci mogą uczestniczyć w nauce języka niemieckiego oraz religii.
Prowadzimy różnorodne zajęcia rewalidacyjne wynikające z orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz z pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także zaproponowane przez placówkę. W związku z tym dzieci mają możliwość uczestniczenia w takich zajęciach jak:

 • Integracja Sensoryczna,
 • terapia wielozmysłowa,
 • logopedia,
 • biofeedback,
 • hipoterapia,
 • muzykoterapia,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • korekta wad postawy,
 • fizjoterapia.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów.

W przedszkolu funkcjonują trzy grupy:

 1. Maluchy,
 2. Średniaki,
 3. Zerówka.

W każdej grupie przebywa nie więcej niż pięcioro dzieci. W każdej z nich oprócz nauczyciela zatrudniona jest pomoc. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma możliwość korzystania z pięciu posiłków dziennie. Pobyt dziecka w przedszkolu jest nieodpłatny. Ewidencję czasu pobytu dziecka prowadzą nauczyciele poszczególnych oddziałów poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.
Informacji udziela Sekretariat i bezpośrednio Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu , tel. 91 321 54 26 .

Banery/Logo