Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wystawa z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Etno wiosna

Dzień kota

Witamy w naszej szkole

Cicha noc...

Cicha noc...

Jesienna wystawa "Drzewo"

HISTORIA OŚRODKA

Logo upamiętniające 60 lecie istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Świnoujściu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu został utworzony z działającej od 1957 roku w Kamieniu Pomorskim Filii Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie.

1958 - Przeniesienie Państwowego Zakładu Wychowawczego Nr 1 z Kamienia Pomorskiego do Świnoujścia, do budynków przy ulicy Piastowskiej 55.

1961- Przeniesienie placówki do budynku przy Placu Słowiańskim 3.

1977 - Nadanie Zakładowi imienia Marii Konopnickiej. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci patronki.

1977 - VII Szczep Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego otrzymał sztandar i imię majora Henryka Sucharskiego.

1978 - Połączenie Zakładu z Państwowym Zakładem Wychowawczym Nr 2 w Świnoujściu w jedną placówkę pod nazwą - Państwowy Zakład Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.

1978 - Zmiana lokalizacji placówki i powrót do budynków przy ulicy Piastowskiej 55.

1983 - Jubileusz 25 - lecia istnienia. Placówce nadano sztandar.

1984 - Zmiana nazwy placówki na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Na tablicy urzędowej, sztandarze, pieczęciach pomija się nazwę ,,specjalny”.

1989 - Jubileusz 30 - lecia istnienia. Sztandar odznaczono Gryfem Pomorskim. Sześciu pedagogów uhonorowano zaszczytną odznaką Przyjaciel Dziecka, przyznaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

1998 - Utworzenie 3 - letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W klasie pierwszej naukę w zawodach: malarz - tapeciarz, kucharz i fryzjer podjęło 16 uczniów.

1999 - Reforma oświaty. Powstanie 6-letniej szkoły podstawowej specjalnej oraz 3 - letniego gimnazjum specjalnego.

2002 - Powstanie oddziału przysposabiającego do pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym przy szkole zawodowej.

2003 - Gimnazjum Specjalne otrzymało certyfikat Szkoły z klasą.

2004 - Kuratorium Oświaty w Szczecinie nadało placówce tytuł Zachodniopomorska Placówka Jakości.

2004 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przyznała placówce  upoważnienie  do organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kierunku: kucharz małej gastronomii, malarz - tapeciarz; w kolejnych latach: monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz.

2005 - 2008 - Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek otrzymał nowoczesną pracownię komputerową oraz pracownię do terapii metodą Tomatisa (2005); sprzęt do terapii biofeedback (2006); integracji sensorycznej (2008); Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (2008).

2007 - Powstanie 3 - letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

2007 - Powołanie Stowarzyszenia UKS SKEJT Świnoujście - członek Polskiego Stowarzyszenia Społecznego Sprawni Razem z siedzibą w Warszawie, działającego pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2008 -  Utworzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w celu objęcia wczesną terapią dzieci z różnorodnymi wadami rozwojowymi oraz wsparcia ich rodzin.

2008 -  Nawiązanie współpracy między Ośrodkiem a Szkołą Specjalną w Zirchow o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.

2008 - Realizacja projektu Mosty do wiedzy – wyrównywanie szans edukacyjnych. Placówka była wnioskodawcą, reprezentantem beneficjenta i realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zrealizowano szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych we wszystkich gimnazjach w Świnoujściu w roku szkolnym 2008/2009.

2011 - Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, placówka poszerza ofertę edukacyjną powołując  Przedszkole Specjalne.

2013 – Z inicjatywy grupy nauczycieli założono Stowarzyszenie Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i ich Rodzinom PROFICIO.

2017 - Reforma oświaty. Przekształcenie 6 - letniej szkoły podstawowej na 8 - letnią szkołę podstawową; wygaszanie gimnazjum. Powołanie 3 - letniej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia oraz utworzenie nowego kierunku  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

 2018 - Placówka obchodzi jubileusz 60 - lecia powstania.

Obecnie Ośrodek jest bardzo dobrze wyposażoną, nowoczesną placówką kształcenia specjalnego. Dysponuje pracowniami i salami rehabilitacyjnymi, stołówką i internatem. W pomieszczeniach o wysokim standardzie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci
i uczniów, prowadzi się różne formy zajęć dydaktycznych, przedszkolnych, terapeutycznych, rekreacyjnych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, sportowych.  

Kadra pedagogiczna systematycznie doskonaląc się i podnosząc kwalifikacje, wykorzystuje w kształceniu wiele metod z zakresu terapii wielozmysłowej, integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii behawioralnej, ruchu rozwijającego W. Shebron, indywidualnej stymulacji słuchu Johansa IAS, EEG biofeedback'u, logopedycznej, dogoterapii, hipoterapii, rehabilitacji ruchowej, biblioterapii.

Jubileusz 60 - lecia SOSW,  to część historii naszego miasta, część życia dzieci i młodzieży, które tutaj uczą się, mieszkają i zdobywają zawód. To także pracownicy, kadra pedagogiczna, dyrektorzy, dzięki którym placówka postrzegana jest jako integralny element lokalnego środowiska.

.

Dyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Świnoujściu

Bogusław Kwiatecki,

Wacław Wasilewski,

Edmund Zieliński,

Antonina Oślizło,

Tadeusz Majda,

Krystyna Zimecka,

Aneta Wojak,

Monika Lech,

Bernardeta Kołdunek,

Krystyna Makowska.

Banery/Logo