Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy w naszej szkole

Nadchodzi lato...

„Woda naszym skarbem”

Wiosna wokół nas...

Wielkanoc

Dzień Kolorowej Skarpetki

Wiosna tuż, tuż...

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd uczniowski to ważne ogniwo funkcjonowania naszej szkoły.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie : Ty, koleżanki i koledzy z Twojej klasy i z innych klas szkoły. Wszyscy posiadają prawo do działania w szkole. Każdy ma prawo do zgłaszania i realizacji swoich pomysłów. Macie prawo i róbcie to. Działajcie. W podejmowaniu i realizacji Waszych planów pomoże Wam Zarząd Samorządu w skład, którego wchodzą:

 • przewodniczący 
 • zastępca przewodniczącego 
 • sekretarz 
 • członkowie samorządu

Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju; 

Założenia :

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;

Samorząd Uczniowski Ośrodka tworzą wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły i grup wychowawczych. Jednostkami SUO na szczeblu klas są Samorządy Klasowe, a na szczeblu szkoły Zarząd Samorządu Ośrodka składający się z uczniów wybranych w demokratycznych wyborach. Wybory poprzedza Kampania Wyborcza kandydatów do Zarządu Samorządu Ośrodka. Wyborcą jest każdy uczeń szkoły, który nie jest zawieszony w prawach ucznia . Wyborca ma prawo oddać jeden głos na popieranego przez siebie kandydata z listy wyborczej.
Wybory odbywają się co 2 lata, w październiku. Do Zarządu Samorządu Ośrodka wchodzi 6, spośród wszystkich Kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania, którzy w wyborach otrzymali największą liczbę głosów. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele zaakceptowani przez Dyrektora Ośrodka. Działania programowe proponowane są i realizowane we współpracy z opiekunami Samorządu.

Do kompetencji Samorządu należy:

 • realizacja imprez z kalendarza imprez szkolnych i środowiskowych,
 • tworzenie tradycji i zwyczajów Ośrodka,
 • prowadzenie konkursów
 • organizowanie imprez tanecznych, zabaw, itp.,
 • zachęcanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego pełnienia obowiązków szkolnych ( przede wszystkim na szczeblu samorządów klasowych)
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 • udział w pracach na rzecz Ośrodka,
 • rozwiązywanie aktualnych problemów i konfliktów wewnątrzszkolnych,
 • współpraca z Radą Rodziców

 

G. B. K.

Banery/Logo