Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Wystawa z okazji Dnia Dobrych Uczynków

Etno wiosna

Dzień kota

Witamy w naszej szkole

Cicha noc...

Cicha noc...

Jesienna wystawa "Drzewo"

O NAS - TEKST DO ODCZYTU MASZYNOWEGO

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu - tekst do odczytu maszynowego

Kontakt

Adres

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście


Kontakt telefoniczny
Sekretariat Ośrodka

TEL: 91 321 5426
FAX: 91 321 5426

Numery wewnętrzne:

12 - sekretariat Ośrodka
13 - pedagog, psycholog
14 - kierownik gospodarczy
18 - gabinet wicedyrektora Ośrodka
20 - intendent
21 - fax

Szkoła

TEL: 91 321 3170

Poczta e-mail

sekretariat@sosw.swinoujscie.pl

Rozmowa w polskim języku migowym możliwa jest przy pomocy aplikacji Tłumacz on-line

https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=SOSW_Swinoujscie

Sekretariat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego


Sekretariat Ośrodka przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.00. Sekretariat Ośrodka udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. e-mailową.

Podstawowe informacje:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu jest placówką obejmującą kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzież, w wieku od 3. do 24. roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami m.in. takimi jak: wada wzroku, słuchu, autyzm, niepełnosprawność ruchowa. Uczniowie przyjmowani są do naszej szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Działalność Ośrodka
 • Ośrodek obejmuje swoją działalnością: 
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, 
 • Przedszkole Specjalne,
 • Szkołę Podstawową Specjalną,
 • Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia o specjalnościach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
 • Internat dziewczęcy i chłopięcy.
Organy Ośrodka:
 • dyrektor Ośrodka,
 • rada pedagogiczna Ośrodka,
 • rada rodziców,
 • samorząd wychowanków.

Ośrodek posiada jedną administrację, obsługującą wszystkie działy.

Nasza misja:
 • Każde dziecko/uczeń osiąga maksymalną samodzielność życiową na miarę swoich możliwości oraz pełni takie same role społeczne, jak ich rówieśnicy poprzez włączenie społeczne. 
 • Nauczyciele stosują wobec uczniów indywidualizację, dostosowując odpowiednie metody i formy pracy z dzieckiem.
 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego realizują zagadnienia podstawy programowej kształcenia ogólnego tak jak wszyscy uczniowie szkół masowych, zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Nauczanie odbywa się w małych zespołach klasowych.
 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego otrzymują na zakończenie roku szkolnego świadectwa takie jak ich rówieśnicy w szkołach masowych bez żadnych dodatkowych zapisów, że są uczniami szkoły specjalnej.
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczą się Zespołach Edukacyjno-Terapeutycznych (ZET).
Ośrodek zapewnia:

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki edukacyjno- wychowawczo - terapeutyczne Ośrodek stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki nauczania.

 • Pracownie szkolne są przestronne, jasne, wyremontowane i doskonale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, między innymi pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 • Mała liczebność klas sprzyja indywidualizacji procesu nauczania. 
 • Proces kształcenia dostosowany do możliwości dziecka jest gwarantem odnoszenia przez dzieci sukcesów na miarę swoich możliwości. Sprzyja to poczuciu własnej wartości oraz poczuciu bezpieczeństwa w placówce, w której uczeń spędza wiele godzin w tygodniu. 
 • Uczniowie naszej szkoły objęci są różnorodnymi formami rewalidacji zgodnymi z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej m.in.: korektą wad mowy, korektą wad postawy, zajęciami kompensacyjnymi, zajęciami prowadzonymi metodą Biofeedback, terapią integracji sensorycznej, muzykoterapią, hipoterapią, zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne; korekcji innych zaburzonych funkcji. 
 • Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach kół zainteresowań.

Dzieci w naszej szkole odnajdują siebie. Czują się ważne i doceniane.

Banery/Logo