Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy w naszej szkole

Nadchodzi lato...

„Woda naszym skarbem”

Wiosna wokół nas...

Wielkanoc

Dzień Kolorowej Skarpetki

Wiosna tuż, tuż...

Innowacja pedagogiczna „Senso – Samodzielni” w Przedszkolu Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu 2020/2021

plakat informacyjny o sensoplastyceInnowacja „Senso – Samodzielni”
w Przedszkolu Specjalnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Świnoujściu

Autorzy innowacji :

Joanna Ulaczyk- Surowiec – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener 1 stopnia – Sensoplastyka ®
Olga Gołacka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trener 1 stopnia – Sensoplastyka ®

Adresaci innowacji:

dzieci uczęszczające do przedszkola specjalnego w SOSW w Świnoujściu

Czas realizacji:

listopad 2020 – czerwiec 2021

Rodzaj innowacji :

metodyczna

Sensoplastyka® – metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną z elementami Coachingu. Od strony działań plastycznych Sensoplastyka® to i tylko wyłącznie produkty spożywcze, używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki® to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni – wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych. Wpływa na harmonijny rozwój zmysłów, funkcjonowanie sfery społeczno - emocjonalnej, aż wreszcie na rozwój sensomotoryczny.

(Definicja Sensoplastyki® I.A. Stefańskiej)
Izabela Anna Stefańska jest twórczynią metody Sensoplastyka®. Właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego Sensoplastyka® jest Inkubator Inspiracji. Znak Sensoplastyka® został zarejestrowany
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem
R-283938.
„Sensolpastyka® - Trener 1stopnia” może posługiwać się nazwą „Sensoplastyka®” dla określenia prowadzonych przez siebie zajęć zgodnie z zasadami metody Sensoplastyka®:

 1. WYŁĄCZNIE BEZPIECZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
 2. PRZYGOTOWUJEMY WOLNĄ PRZESTRZEŃ
 3. ODSTAWIAMY W KĄT FARTUCHY I ODZIEŻ OCHRONNĄ
 4. DAJEMY SOBIE CZAS
 5. ZADAJEMY PYTANIA ZAMIAST WYDAWAĆ POLECENIA
 6. ZAMIAST ZACHĘCAĆ – DAJEMY CZAS I PO PROSTU SIĘ BAWIMY
 7. DOSTRZEGAMY TRUDNE SYTUACJE I WSPIERAMY W ICH DOŚWIADCZANIU
 8. SZANUJEMY WIZERUNEK DZIECKA
 9. NIE TRZYMAMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEPISÓW NA FARBY I MASY PLASTYczNE
 10. BRUDZIMY SIĘ.
  „Sensoplastyka ® - Trener 1 stopnia” jest zobowiązany każdorazowo umieszczać swoje dane osobowe przy informacji o prowadzonych przez siebie zajęciach „Sensoplastyka®”. „Senso – Samodzielni” to innowacja wdrożona dla dzieci przedszkola specjalnego w roku szkolnym 2020/ 2021. Poprzez tą metodę dzieci pobudzają i rozwijają samodzielnie wszystkie zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku. Tworzą ciastolinę, ryżo linę, gluty z nasion, masę plastyczną, kolorowe nitki makaronu itd. Dzięki tej metodzie rozwija się spontaniczna aktywność twórcza dzieci. Sensoplastyka® to warsztaty wspierające ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Motoryka mała to chwytanie, lepienie, ugniatanie, czyli sprawność dłoni i palców, motoryka duża to sprawność ruchowa całego ciała.
  Świadomość zmian zachodzących w dzisiejszym świecie motywuje by kształcić dzieci w taki sposób, aby były samodzielne, gotowe do osiągania sukcesów, gotowe na wyzwania, jakie stawia współczesność.

Cele szczegółowe dla dzieci:

 • kształtowanie kompetencji intra i interpersonalnych,
 • wpływanie na rozwój osobisty dziecka,
 • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni dzieci,
 • wpływanie na rozwój dużej i malej motoryki,
 • wpływanie na stymulację wszystkich 5 zmysłów,
 • wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę, – czyli pracę dłoni,
 • pogłębienie kontaktu emocjonalnego z dziećmi – budowanie w ten sposób ich poczucia bezpieczeństwa,
 • wprowadzenie dzieci w świat Sensoplastyki®,
 • budzenie ciekawości poznawczej,
 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczenie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wychodzenie ze schematów,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów.

Cele szczegółowe dla rodziców:

  • odkrywanie potencjału i możliwości w dziecku,
  • przygotowanie dziecka do nabycia kompetencji by być elastycznym
   w zmieniających się świecie,
  • budowanie w dziecku świadomości siebie.

Cele szczegółowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego:

   • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metody Sensoplastyki®,
   • stworzenie twórczej atmosfery w przedszkolu,
   • zacieśnienie współpracy z nauczycielami,
   • promocja placówki, poprzez wdrożenie nowej metody pracy,
   • współpraca z Radą Rodziców, sponsor organizacji zajęć,
   • zacieśnienie współpracy z innymi pracownikami przedszkola, w zakresie organizacji i czynności porządkowych.

Zasady prowadzenia zajęć:

   • odpowiednio przygotowana przestrzeń,
   • stosowanie pytań, zamiast poleceń,
   • wykorzystywanie bezpiecznych materiałów i produktów spożywczych,
   • swoboda w „brudzeniu się”.

Metody:

   • działania praktycznego,
   • doświadczeń i eksperymentowania,
   • pokazu i obserwacji,
   • Metoda Sensoplastyka®,
   • ekspresyjna.

Formy pracy:

   • praca w grupach,
   • praca indywidualna,
   • praca zespołowa.

Sposoby realizacji:

   • stworzenie warunków do realizacji projektu,
   • zgromadzenie niezbędnych środków realizacji projektu,
   • podnoszenie wiedzy dotyczącej treści programowych za pomocą literatury, szkoleń, kursów, Internetu,
   • zapoznanie rodziców z projektem, celowością jego realizacji w przedszkolu i zachęcanie ich do współpracy poprzez udział w zajęciach otwartych,
   • przygotowanie i prowadzenie zajęć,
   • udział dzieci w warsztatach Sensoplastyki®.

Organizacja:

Zajęcia odbywać się będą co trzy miesiące na holu Przedszkola Specjalnego w SOSW. W zajęciach będą uczestniczyć jednocześnie wszystkie dzieci naszego przedszkola. Przestrzeń w holu będzie zabezpieczona foliami malarskimi, na których będą odbywały się zajęcia. Przestrzeń bez folii to miejsce, w którym dzieci zostawią kapcie, a po zajęciach będą mogły przebrać się w czyste ubranie. Dla każdego z dzieci przygotowane zostanie ubranie na zmianę.

Działania plastyczne powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania, dziecko traktuje się, jako podmiot. Realizacja „SENSO - SAMODZIELNI” umożliwia każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy. Innowacja posiada jasno sprecyzowane cele, które będą osiągane przez odpowiednio dobrane metody i formy pracy z dzieckiem. Zawiera również propozycję technik plastycznych. Ujęte zostały przewidywane osiągnięcia dzieci jak również sposoby ich prezentowania.

Plan i przebieg zajęć:

   • Przywitanie z dziećmi: „Witaj….”
   • Zabawy z piaskiem. Dzieci wytwarzają kolorowy piasek kinetyczny
    z mąki kukurydzianej i oleju. Następnie wykonują z niego budowle.
   • Suchy makaron. Dzieci przesypują i segregują suche makarony. Tworzą naszyjniki.
   • Kolorowe woreczki. Dzieci do woreczków z zamknięciem strunowym wlewają farby w kolorach podstawowych. Powstałe kleksy znajdowały się w przeciwległych rogach. Ugniatając woreczek mieszają barwy.
   • Balonowe stempelki. Do różnokolorowych baloników dzieci nalewają wodę. Przygotowujemy paletę z farbami. Balonowe stempelki używają jak szerokiego pędzla i toczą po papierze jak piłkę.
   • Mała cukiernia. Dzieci wykonują kolorową ciastolinę. Następnie wykonują ciasteczka i lody. Za pomocą soli i kredy wykonują posypkę.
   • Robaki spaghetti. Dzieci kolorują ugotowany makaron barwnikami spożywczymi. Następnie wyciągają kolory podane przez terapeutę oraz porównują długości makaronów.
   • Zapachowe zagadki. Dzieci wąchają zapachy, grają w memo zapachowe.
   • Malowanie sensoryczne dłońmi i stopami. Dzieci malują farbami dodając mąkę pszenną i kukurydzianą.
   • Zakończenie zajęć. Wskazanie najciekawszego zadania. Porządkowanie sali.
   • zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli

Narzędzia do ewaluacji:

   • zgromadzone zdjęcia z zajęć,
   • własne obserwacje osiągnięć dzieci,
   • opinia na podstawie rozmów i ankiety dla rodziców i nauczycieli po zakończonej innowacji,
   • opinia dyrektora SOSW,
   • przeprowadzenie ewaluacji 15-30 czerwca 2021r.

Bibliografia :

Stefańska I.A., Sensoplastyka®- Trener I stopnia, Inkubator Inspiracji, Lublin 2017
Gładyszewska- Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga, Teoretyczne
i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Kraków 2011
Rudowski T., Edukacja i Terapia przez sztukę, Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, ENETEIA, Warszawa 2013
Opala- Wnuk K., Sztuka, która pomaga dzieciom, techniki techniki arteterapii: mandala, relaksacja, wizualizacja, zabawa kolorem, drama, teatr terapeutyczny, Feeria, 2009

Banery/Logo