W naszym Ośrodku istnieją dwie świetlice szkolne.

Świetlica nr 1 prowadzona jest przez panią Dorotę Mikulską, a  uczęszczają do niej uczniowie szkoły podstawowej.

Świetlica nr 2 prowadzona jest przez Panią Barbarę Krzyszczak uczęszczają do niej uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Z opieki nauczyciela  świetlicy mogą korzystać uczniowie ze względu na:

  • - czas pracy opiekunów
  • - organizację dojazdu 
  • - czas oczekiwania na zajęcia rewalidacyjne
  • - inne okoliczności wymagające opieki świetlicowej

Warunkiem korzystania z takiej opieki, jest złożenie przez rodziców lub opiekunów ucznia stosowanego podania. Formularz podania można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz u wychowawcy klasy.

W świetlicy stwarzamy uczniom warunki do odpoczynku i zabawy, ale także wspieramy je w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, przygotowujemy do właściwego spędzania wolnego czasu, kształtujemy nawyki kulturalnego zachowania się, uczymy prawidłowego współdziałania i współpracy w grupie, a to wszystko we współpracy z domem rodzinnym. Przy realizacji poszczególnych zadań uwzględniamy treści kształcenia i wychowania zawarte w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej oraz tematykę programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły. W świetlicy uczniowie nie tylko bawią się i odpoczywają, ale też zdobywają nowe wiadomości i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy. Organizowane są różne imprezy i uroczystości okolicznościowe, wychowankowie biorą udział w konkursach. Świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły.

ZAPRASZAMY!

Dorota Mikulska, Barbara Krzyszczak

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
heartstargraduation-hat Skip to content