PROJEKTY I INNOWACJE

„OTWÓRZ OCZY NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzinom PROFICIO organizuje II edycję autorskiego projektu „Otwórz oczy na niepełnosprawność”.

CELE TEGOROCZNEJ EDYCJI:

 • Zapoznanie szerszej publiczności z tematyką niepełnosprawności
 • Kształtowanie postaw otwartości na problemy osób z niepełnosprawnościami
 • Zwrócenie uwagi na dokonania władz Miasta Świnoujścia w sferze poprawy życia mieszkańcom z niepełnosprawnościami i zaproszenia do refleksji co jeszcze możemy zrobić?

PRZEBIEG:

I.  Inauguracja projektu 6.10.2020 Światowym Dniem Mózgowego Porażenia Dziecięcego, poprzez:

 • rozwieszanie plakatów i ulotek w szkołach, przedszkolach, urzędach, przychodniach, przystankach autobusowych, MOPR;
 • ogłoszenie konkursu na wykonanie książeczek sensorycznych  dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Świnoujścia;
 • zaproszenie chętnej młodzieży do udziału w warsztatach sensorycznych  oraz do wykonania prezentacji multimedialnej o miejscach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście

II.  Warsztaty sensoryczne dla młodzieży

 • warsztaty sensoryczne dla młodych uczestników obchodów dni osób z niepełnosprawnością, projekcja filmu pt.: „ Gaby, historia prawdziwa”.

III. 03.12.2019r.  Finał – Plac Wolności

 • Fotorelacja z konkursów, ekspozycja sensorycznych książeczek. Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród.
 • Rozmowy na Placu z Gośćmi oglądającymi wystawę.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „W ŚWIECIE MONTESSORI” 2020/2021

W obecnym roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole przystąpiło do OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „W ŚWIECIE MONTESSORI”.

CEL:

 • promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;
 • wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.

CZAS TRWANIA:
Projekt trwa od 1 października 2020 do 30 maja 2021.

FORMUŁA PROJEKTU:

 • 9 miesięcy i 9 montessoriańskich tematów do poruszenia;
 • nauczyciel próbuje się zmierzyć z danym tematem, robi zdjęcia zajęć lub realizacji zadań i wraz z krótką refleksją wrzuca je na zamkniętą grupę FB (do 5 dnia kolejnego miesiąca);
 • każdy temat i propozycje realizacji będą opisane, opis pojawi się na grupie do końca miesiąca poprzedzającego dany temat, zatem pierwszy opis dotyczący zadania; „Montessoriańska samodzielność” pojawi się do końca września;
 • uczestnicy, po wypełnieniu krótkiej ankiety ewaluacyjnej projektu, dostają certyfikaty i dyplomy dla dzieci w formie pdf;

TEMATY:
Październik: Montessoriańska samodzielność
Listopad: Montessoriańska lekcja ciszy
Grudzień: Montessoriańskie urodziny
Styczeń: Montessoriańskie otoczenie
Luty: Montessoriańskie eksperymenty
Marzec: PowstanieWszechświata– Wielka opowieść
Kwiecień: Kontynenty
Maj: Montessoriańskie bajki i książki

PROGRAM DLA SZKÓŁ - DOSTAWY OWOCÓW, WARZYW I MLEKA W SZKOLE DLA KLAS I-V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Przypominamy Państwu, najważniejsze informacje i zasady związane z uczestnictwem Państwa dziecka w unijnym Programie dla szkół, który jest realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa. Jest to program edukacyjny, dzięki któremu, w atrakcyjny sposób, dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz realizując w ramach Programu działania edukacyjne.
W ramach uczestnictwa w Programie szkoła podstawowa zawarła umowę z dostawcą, który dostarcza owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne (lub odrębne umowy z dostawcami owoców i warzyw oraz
produktów mlecznych), które następnie są udostępniane dzieciom w klasach I-V. W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 dzieci uczestniczące w Programie otrzymają, co najmniej 3 razy w tygodniu, przez 12 tygodni, łącznie:

 • - 42 porcje świeżych owoców i warzyw oraz soki owocowe/przeciery owocowe,
 • - 40 porcji mleka i produktów mlecznych.

Do dzieci w ramach Programu trafią następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, soki owocowe/ przeciery owocowe/ zagęszczone przeciery owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepa, pomidorki oraz mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.
Każdy rodzic lub opiekun dziecka powinien zapoznać się z zasadami Programu, w tym z powyższym katalogiem dostarczanych produktów i wyrazić zgodę na udział dziecka w Programie, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć ww. produkty do szkoły gotowe do spożycia przez dzieci, czyste, a w przypadku gdy jest to wymagane, pokrojone i odpowiednio zapakowane. Po dostarczeniu produktów przez dostawcę, nim zostaną one udostępnione dzieciom, ich jakość sprawdzana jest również przez pracowników szkoły. Mając na uwadze zarówno aspekty edukacyjne, jak również konieczność zachowania właściwej jakości, w tym ciągu chłodniczego, produkty te powinny zostać spożyte przez dzieci w szkole po ich udostępnieniu i nie powinny być zabierane przez uczniów do domów. Jakość świeżych owoców i warzyw (pokrojonych i zapakowanych) lub produktów mlecznych, przetrzymywanych w temperaturze pokojowej przez kilka godzin w plecaku szkolnym ulega pogorszeniu, co często powoduje, że nie nadają się one do spożycia przez dzieci. W przypadku, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce prosimy o Państwa reakcję i wsparcie w rozmowie z dziećmi, tak aby zachęcić je do wspólnego spożywania świeżych produktów w szkole, razem z rówieśnikami. Przykład kolegów i koleżanek jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność
Programu i kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Zachęcamy Państwa również do wspólnego kontynuowania w środowisku domowym zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia, co niewątpliwie wzmocni skuteczność Programu, a przy tym będzie inwestycją w zdrowie całej rodziny.
Wszelkie informacje dotyczące Programu, w tym wykaz zatwierdzonych dostawców, dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa realizującego Program: http://www.kowr.gov.pl/program-dlaszkol/program-dla-szkol. Jednocześnie wszelkie uwagi dotyczące realizacji Programu w szkole prosimy zgłaszać na adres mailowy programdlaszkol@kowr.gov.pl oraz do właściwego Oddziału Terenowego KOWR.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów edukacyjnych dla szkół uczestniczących w Programie dla szkół.

https://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol/dzialania-edukacyjne

Ekipa Chrumasa

RZĄDOWY PROGRAM "AKTYWNA TABLICA 2019/2020"

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy roku szkolnym 2019/2020 uczestniczy w rządowym programie "Aktywna Tablica".

W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale lekcyjne na poziomie szkoły podstawowej w nowoczesne dotykowe monitory multimedialne. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pozyskanemu dzięki udziałowi w programie nauczyciele mają możliwość wykorzystania na prowadzonych lekcjach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Działania podejmowane w ramach udziału w programie rządowym „Aktywna Tablica”:

1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach
i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

- udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli;

- zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK;

- dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk:

3. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli
w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

4. Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami w sprawie utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

5. Wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin lekcyjnych zajęć edukacyjnych średni w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

6. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, sprawozdania z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-6 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.

SCENARIUSZE LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

 1. Warsztaty manualne- E. Pacura, Z. Leciej.  (link: https://drive.google.com/file/d/1ueRzRktZGwuZpJZZymo0wSfr-0x0XZIX/view?usp=sharing)
 2. Geografia - M. Walczykowska  (link: https://drive.google.com/file/d/1INdk2XzbGRaFa9ZmCIx9LQ1Oizci8D9C/view?usp=sharing)
 3. J. niemiecki - A. Czyżewska  (link: https://drive.google.com/file/d/11prA4eOI1nrnNCI-wrU4wszjCpUW3ak4/view?usp=sharing)
 4. J. niemiecki – K. Żbik (link: https://drive.google.com/file/d/1indUG-GpQRMap-bRjdXawxXQU8fxBONH/view?usp=sharing)
 5. Historia - K. Otorowska (link: https://drive.google.com/file/d/1DfN6SFbKPffMODZ9EfeaO_TAyE5w4QxG/view?usp=sharing)
 6. J. polski - B. Pałubicka.  (link https://drive.google.com/file/d/1Cf3yA0kEe7rramMy2ex4jn5r9CRi63yh/view?usp=sharing)
 7. Edukacja wczesnoszkolna - matematyka - M. Żołnieruk  (link: https://drive.google.com/file/d/1Hbq_xIsZQ9SiwdD4JF6jpnh-Nj61Q2EY/view?usp=sharing)

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
heartstargraduation-hat Skip to content