Oferta

WCZESNE WSPOMAGANIE

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • rekrutacja do szkoły

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 • LOP
 • koło turystyki pieszej "Dziurawy trampek"
 • wiedzy
 • artystyczne
 • turystyczno-krajoznawcze
 • dydaktyczno-wyrównawcze

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I TERAPIE

 • stymulacja procesów poznawczych
 • integracja sensoryczna
 • BFB
 • dogoterapia
 • hipoterapia
 • muzykoterapia
 • fizjoterapia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia z surdopedagogiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem

BIBLIOTEKA

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
heartstargraduation-hat Skip to content