O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

NIP: 855-10-58-465

REGON: 000 190 390

Dyrektor

Krystyna Makowska

Wicedyrektor

Mariola Żołnieruk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu jest placówką obejmującą kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzież ze wszystkimi niepełnosprawnościami intelektualnymi, w wieku od 3 do 24 roku życia. Organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Ośrodek obejmuje swoją działalnością:   

- Przedszkole Specjalne

- Szkołę Podstawową Specjalną

- Branżową Szkołę Specjalną I stopnia o specjalnościach:  kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

- Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy

- Internat dziewczęcy i chłopięcy

- Wczesne Wspomaganie rozwoju Dziecka

Organami Ośrodka są:          

- dyrektor Ośrodka     

- rada pedagogiczna Ośrodka        

- rada rodziców      

- samorząd wychowanków   

Ośrodek posiada jedną administrację, obsługującą wszystkie działy.

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content