ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Zajęcia artystyczne to zajęcia, które mają na celu pobudzić u uczniów wszechstronny rozwój w zakresie: twórczej postawy wobec siebie i świata. Głównym celem tych zajęć jest umożliwienie dzieciom kontaktów ze światem kultury. Zależy nam na rozwijaniu Waszej ogólnej wrażliwości, a szczególnie refleksyjnego słuchania i patrzenia, rozwijanie drzemiących w każdym uczniu i uczennicy zdolności plastycznych, muzycznych. Chcemy wyposażyć Was w podstawowe umiejętności, wiedzę i wdrożyć do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wpłynąć poprzez sztukę na Wasze obyczaje i kulturę.


Grażyna Kos

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
heartstargraduation-hat Skip to content