Nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka w administracji

8 czerwca 2021

Sprzątaczka w Administracji
Etat- 20 godzin tygodniowo - godziny pracy 7.00-11.00
Wykształcenie:  minimum zawodowe
Data rozpoczęcia zatrudnienia: lipiec 2021

Kontakt: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

1. Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście

2. Określenie stanowiska: sprzątaczka, wymiar czasu pracy 1/2 etatu

3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :
- posiadają  obywatelstwo polskie,
- mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,

4. Wymagane wykształcenie: podstawowe, pożądane zawodowe

5. Wymagania dodatkowe:
- estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem
- dyskrecja, kultura osobista

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- wykonywanie  prac zgodnie z zakresem obowiązków.
- dba o ład i porządek w pomieszczeniach
- sprzątanie korytarzy, holi i łazienek .

7. Wymagane dokumenty:
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- oryginał kwestionariusza osobowego;
- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

- kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)
- potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

8. Dokumenty aplikacyjne:
- CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)..

9. Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie – czerwiec 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

Dyrektor SOSW Krystyna Makowska

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content