Nabór na wolne stanowiska pracy - kucharz

8 czerwca 2021

Nabór na wolne stanowiska pracy - kucharz

Etat- 40 godzin tygodniowo

Wykształcenie:  minimum zawodowe

Data rozpoczęcia zatrudnienia: od 1 lipiec 2021

Kontakt: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

1. Adres jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,  72-600 Świnoujście

 2. Określenie stanowiska  : kucharz

3. Wymagania niezbędne: Osoby ubiegające się o stanowisko :

- posiadają  obywatelstwo polskie,

- mają pełną  zdolność do czynności prawnych oraz korzystania  z pełnych praw publicznych,

- nie były prawomocnie skazane

4. Wymagane wykształcenie: minimum zawodowe

 5. Wymagania dodatkowe:

- zna instrukcje obsługi urządzeń kuchennych i przestrzega zasad ich stosowania

- zna i bezwzględnie stosuje w pracy przepisy bhp, p.poż.

- estetyczny wygląd, umiejętność pracy pod kierownictwem

- dyskrecja, kultura osobista

 6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- terminowo i estetycznie sporządza posiłki zgodnie z obowiązującymi normami         żywieniowymi

- wydaje zgodnie z jadłospisem zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka

- odpowiada za czystość urządzeń kuchennych

- w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami myje, konserwuje i czyści sprzęt i urządzenia kuchenne

- dba o czystość i higienę w pomieszczeniach kuchni

- rzetelnie i zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami wywiązuje się z przyjętych obowiązków służbowych

- wykonuje wszelkie inne czynności  zlecone przez Dyrektora SOSW a wynikające z potrzeb zakładu pracy.

 7. Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

- oryginał kwestionariusza osobowego;

- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem);

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; -kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)     potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

8. Termin składania ofert: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w Specjalnym Ośrodku-Szkolno Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

Piastowska 55, 72-600 Świnoujście, w terminie - czerwiec 2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

 

 Dyrektor SOSW Krystyna Makowska

 

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content