„Dzień kolorowej skarpetki, dniem tolerancji osób z zespołem Downa” - konkurs plastyczny

8 kwietnia 2021

W Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy odbył się finał konkursu plastycznego pod nazwą „Dzień kolorowej skarpetki, dniem tolerancji osób z zespołem Downa”, dla klas I-III szkół podstawowych oraz przedszkoli grup „0” z terenu miasta Świnoujścia. Uczniowie /zespół klasowy/, którzy wzięli udział w konkursie mieli za zadanie wykonać plakat. Kolorowe skarpetki ”nie do pary” wyrażają empatię, tolerancję i solidarność z osobami z zespołem Downa. Celem konkursu było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną, integracja z nimi oraz zwiększenie tolerancji na inność wśród dzieci.
Do udziału w konkursie przystąpiły szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Przedszkole nr 3 grupa „0” oraz Przedszkole nr 10 grupa „0”.
Prace dzieci były oceniane przez komisję w składzie:

  1. Krystyna Makowska – dyrektor SOSW
  2. Mariola Żołnieruk – wicedyrektor SOSW
  3. Agnieszka Michalska – pedagog SOSW
  4. Teresa Janicka – nauczyciel plastyki

Wyniki konkursu:

I Miejsce - Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny „D” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
II Miejsce - Klasa III c – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu
II Miejsce - klasa II d - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu
III Miejsce - klasa III d – Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu
III Miejsce - klasa II-III -Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu
III Miejsce - klasa „0” Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają wyróżnienia.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie i propagowanie idei Dnia Kolorowej Skarpetki.

Organizatorzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu:
Katarzyna Kędzia-Sul
Beata Lipińska

Nagrodzone prace:

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content