Kontynuacja zdalnego nauczania

Drodzy Rodzice i Uczniowie !

W trosce o wasze dobro i bezpieczeństwo, a także w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego kraju- nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość została przedłużona do 26 czerwca 2020r.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kontynuowane będzie nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach. Wznowione zostały zajęcia w przedszkolu, nauczaniu początkowym, rewalidacje, zajęcia we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, a także praca świetlicy szkolnej.

W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim prowadzone są konsultacje z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych, a także przedmiotów obowiązujących na rożnych etapach edukacyjnych.

Pozostałe zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

·   EGZAMINY

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z decyzją MEN w dniu 16, 17, 18 czerwca 2020 r. zgodnie z wytycznymi GIS i MEN z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz w oparciu o wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.

Podobnie w dniu 23 czerwca o godzinie 10.00 odbędzie się egzamin zawodowy klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej obejmujący kierunek nauczania: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

·   ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W związku z decyzją MEN o kontynuacji zdalnego nauczania do 26 czerwca 2020 r. Dyrektor SOSW informuje, iż nie będzie w roku szkolnym 2019/2020 tradycyjnego zakończenia roku szkolnego w formie apelu.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Uczniów, Rodziców i Pracowników SOSW akceptowaną formą zakończenia jest forma zdalna –on-line.

Jednocześnie informuję iż planowany jest odbiór świadectw przez uczniów klas kończących edukację w naszym Ośrodku: klasa ósma, klasa III Branżowej Szkoły I Stopnia oraz klasa III SPP .

Pozostali uczniowie będą mieli możliwość odbioru świadectw w chwili zniesienia obostrzeń dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Wszystkie świadectwa zostaną w dokumentacji uczniów.

DYREKTOR SOW

B.Kołdunek

INFORMACJA DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Z 15 MAJA 2020 R. NA TEMAT WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH   

(https://drive.google.com/open?id=1UMU_F5OBLQwSOrq3t_b3DA7DZWAkQvm3)

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. EGZAMINÓW:  ÓSMOKLASISTY (E8),  GIMNAZJALNEGO (EG), MATURALNEGO (EM), POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKWZ), ZAWODOWEGO (EZ) 

(https://drive.google.com/file/d/1_3Hn0uS8aZA1iIg9Atn48paaov5oCx09/view?usp=sharing)

PROCEDURY KRYZYSOWE   OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINÓW, W BIBLIOTECE I INTERNACIE OBOWIĄZUJĄCE W SOSW W ŚWINOUJŚCIU

(https://drive.google.com/file/d/1SadVDsTe0ULMwzU4Es1n6tHeRgNKW69q/view?usp=sharing)

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
P.H.U. "Centrum" Jarosław Robert Cuda
Firma Handlowa Mięsa, Wędlin, Drobiu, Artykułów Spożywczych i Przemysłowych Procukiewicz Alicja
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
P.H.U. STEF-POLBIS Bogusława Stefanowicz
Firma Handlowa "Duet" Elżbieta Jabłońska
"CHIEF" Sklep Rybny Jacek Czop
heartstargraduation-hat Skip to content