Procedury specjalne podczas wznowienia pracy szkoły

W związku ze wznowieniem pracy szkoły w obszarach dotyczących: nauczania początkowego-klasy I-III, konsultacji, rewalidacji oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW obowiązują poniższe procedury specjalne/kryzysowe.

Przed powrotem dziecka do Placówki rodzice zobowiązani są zgodnie z procedurami złożyć stosowne oświadczenia i stosować się do obowiązujących procedur opartych na wytycznych i rekomendacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dyrektor SOSW

Bernardeta Koldunek

PROCEDURY KRYZYSOWE OBOWIĄZUJĄCE W SOSW W ŚWINOUJŚCIU - SZKOŁA

https://drive.google.com/file/d/1RDWOQ0lBtti2x6FFCGLenjHal1n6Z2zh/view?usp=sharing

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

https://drive.google.com/file/d/1_N3SC8gque5AePISPe2xQrgph4fKCesq/view?usp=sharing

WYTYCZNE GIS, MZ I MEN DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

https://drive.google.com/file/d/16j53-E6Y-72A-7xRXnD0O9D3Ux8VJ90W/view?usp=sharing

ul. Piastowska 55
72-600 Świnoujście
Sekretariat:  tel: 91 321 54 26
sekretariat@sosw.swinoujscie.pl
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
Interferie Hotel Medical Spaw Świnoujściu
Stowarzyszenie Proficio
Port Szczecin-Świnoujście
heartstargraduation-hat Skip to content